Case   |   Appfly Cloud   |   Touchify (PDF)

Om oss
Touchify Solutions erbjuder digitala kommunikationslösningar som börjar och utgår från mobilitet. Vi kallar det Mobile First. Vår mobilplattform AppflyCloud? ger dig tillgång till färdiga mobiltjänster som förstärker viktiga kommunikationsprocesser inom en rad olika områden. Ändå blir resultatet unikt med ditt förtags grafiska profil, budskap och innehåll. Och den fungerar för såväl Apple- som Androidenheter. Vinsten är att du kan koncentrera dig på hur din tjänst ska skapa värde och du får full kontroll över allt innehåll.


About Us
Touchify Solutions offers digital communications solutions designed around the concept of mobility. We call it Mobile First. Our platform AppflyCloud?gives you access to complete and ready to run mobile services that enhance important communication processes in a variety of areas. Yet the result is unique, with your company?s graphic identity, messaging and content. It works on Apple iOS as well as Android. Your gain is that you can concentrate fully on the value that your mobile service will deliver, and the peace of mind that you have full control of all content.


+46 (0) 8-22 71 00
hey@touchifysolutions.com

Office
Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm
Corporate: 556819-5266Follow Us


Follow Touchify